Dokumentární film

Dokumentární film Karla Čtveráčka

Pouť krkonošská

Velké máchovské putování

Poutnickou cestou Karla Hynka Máchy pěšky napříč Čechami z Prahy na Sněžku

Ukázka filmu


Více o filmu


25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

O filmu
Události
Protagonisté
Tvůrci
Galerie
Ke stažení
Kontakty

O filmu
Slovo režiséra
Reference
O filmu

Koncem léta roku 1833 vykonal Karel Hynek Mácha se svým přítelem Eduardem Hindlem pěší pouť z Prahy na Sněžku. Svým činem vetkl do české krajiny předobraz poutnické cesty s příběhem osobního hledání a vnitřní proměny.

Už po několik let se na sklonku srpna vydává historik umění Jiří Zemánek se svými přáteli na devítidenní pěší pouť ze středu Čech až k jejich hranicím, na nejvyšší horu Čech, Sněžku. Toto putování je nejen připomínkou míst, kterými na své cestě do Krkonoš procházel Karel Hynek Mácha, ale obecněji i poctou básníkům, kteří se ve své poezii obraceli k přírodnímu světu a hledali nový jazyk, jímž bychom dokázali vyjádřit a opět hluboce prožít naši sounáležitost s živou Zemí.

Film Pouť krkonošská – Velké máchovské putování je lehkonohou autorskou zprávou ze srpnového máchovského putování na Sněžku, je dotykem se vzácnými okamžiky volnosti a básnivé inspirace, svědectvím o radostné, družné cestě českou krajinou. Film zachycuje přátelská setkání s umělci, básníky a filosofy, kteří v krajině žijí a tvoří a jsou v jistém smyslu strážci její kulturní paměti a ekologické integrity. Přináší nahlédnutí do Máchových deníkových zápisků z krkonošské cesty (rukopisy uložené v Památníku národního písemnictví a v Univerzitní knihovně ve Wroclawi) a dotýká se básníkovy osobní mytologie, v jejímž středu stojí symbol matky-země jako výraz jeho hlubokého citového propojení se Zemí.

Více o Poutnické cestě Karla Hynka Máchy na webu spolku Pilgrim.

Slovo režiséra

Praha, 20. srpna 2016

Je možné natočit film za chůze? Pouze s tím, co unesu?

Zamykám byt a s neodbytně se vracejícími myšlenkami vycházím do časného srpnového rána. Drobně prší, ulice tonou v nažloutlém mlhavém oparu. S batohem na zádech kráčím pražskou periférií a snažím se příliš nemyslet na to, co přijde. Snad jsem sbalil všechno nutné: spacák, karimatku, trochu jídla na cestu, fotoaparát, mikrofon, dva objektivy, náhradní baterie, dobíječky, paměťové karty, monopod. Čelovku, telefon, stabilizátor, něco na převlečení, lahev s vodou. Nic víc nebudu příštích devět dní potřebovat. Snad. Kdo ví? V tuto chvíli opouštím vše, co jsem kdy prožil a přede mnou leží jen rozlehlé, nezmapované území. Všechno, co přijde, ať již při pouti nebo při filmování, bude nové a neprozkoumané. Přesto kdesi hluboko cítím, že nic nebude zcela neočekávatelné: náhodná setkání, slova vyřčená cizími ústy, básně, které přicházejí s letmým dotykem objevených míst – nic, co by mne mělo zaskočit a svést z cesty. A také noční nebe plné hvězd, spaní pod širákem, pod mosty, ve zříceninách, vstávání před úsvitem, dlouhé hodiny chůze pod vybělenou, jak plech rozpálenou oblohou.

Za posledním panelákem vstupuji do lesa, koruny stromů se nade mnou uzavírají. Už není kam couvnout, všechno je domluveno, odzkoušeno, kamarádi přichystáni kdykoli přijet pomoci s natáčením, se zálohováním natočeného materiálu, s výměnou vybitých baterií.

Stoupám zadeštěným lesem vzhůru. Obavy, které mne provázely během příprav, se pomalu vytrácí, dostavuje se jakási stajená radost a rozechvění, že se události konečně dávají do pohybu. – Za devět dnů, které se přede mnou rozprostírají do mlhavé dálky, budu muset natočit film. Film o pěším máchovském putování z Prahy až k hranicím na nejvyšší horu Čech, na Sněžku. Film, který může ožít jen s mým potem a znavenýma, od dlouhé chůze namoženýma nohama. S únavou večera a svěžím dechem jitra. Film, který se zaklene a bude posvěcen až na samém konci cesty, na nejvyšší výspě země, která leží kdesi daleko před námi.

U hvězdárny na nevelikém skalním ostrohu shazuji batoh. Pode mnou se lesknou střechy starých Ďáblic, za skládkou v dálce vystupuje z oparu Milešovka, Říp, o něco více vpravo Sedlo, Bezděz, tušený vrcholek Ještědu. Odtud Mácha vyhlížel s Lori do kraje, tady se počíná vlastní novodobá Máchova poutnická cesta.

Jsem tu první. Vytahuji fotoaparát, připravuji mikrofon. Usedám na zem k trsu nachových hvozdíků. Od této chvíle jsem napojen na neviditelný zdroj, který mne povede a bude mi tajemně našeptávat, aniž bych cokoli zřetelně slyšel. Všechno, co udělám, bude nejen z mé vůle, ale i odrazem tušení, předvídání, odevzdání. Sedím u otřásněných květů hvozdíků a jejich křehká krása se mi pojednou zdá jedinou jistotou, kterou v tuto chvíli mám. Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem, film prvním záběrem. Tuším, že jsem jej nalezl. Způsob, jak se neztratit.

Každou chvíli dorazí Jiří Zemánek, organizátor a duše máchovského putování. – Viděli jsme se poprvé před pár měsíci, kdy jsem se na něj obrátil s myšlenkou natočit film o máchovské cestě poezie. Souhlasil, aniž by snad na chvíli zaváhal. Prošli jsme pak při jarním putování kus Kokořínska a Středohoří, zažili radost ze společné cesty a ponořeni do úvah strávili mnoho hodin povídáním o všem a o ničem. Nyní se potkáme po delším čase znova, opět s batohy na ramenou. – Měl by se objevit i Vlado, Jirkův dlouholetý společník z putování, sběratel máchovských tisků a znalec Máchova života. Po včerejším letmém setkání na Slavíně u Máchova hrobu se uvidíme podruhé v životě. A nakonec – už musí být někde poblíž – Petr, dlouholetý kamarád, režisér a filmař, který pomůže se zvukem. A kdo ví, možná se připojí i někdo jiný, kdo se neozval, o kom nevíme. Putování je otevřené všem po máchovsku toulavým, básnivým duším.

A pak už nezbude, než vzít své skromné živobytí na záda a vyrazit. Jirka možná ještě přečte nějakou báseň na cestu, snad od Máchy, Jefferse nebo od Josefa Hory, a vyjdeme vstříc neznámému. Víme už, že není nutné se ničeho obávat: cesta si nás sama srovná a povede, propojí s krajinou, s oblaky, s noční hvězdnou oblohou. S námi samotnými.

A přitom všem a přes to všechno: co platí pro poutníky, neplatí tolik pro mne. Půjdu ve střehu a vždy trochu stranou, jednou vpředu, jindy o míle vzadu, budu dobíhat, když se zdržím se záběrem, tiše kroužit, když se dají věci do pohybu. V každém okamžiku připraven sáhnout po kameře a točit, nepropást jedinou prchavou chvíli, zachytit ten nejkratší verš vynořující se básně nebo kouzlo náhodného rozhovoru. Snad ve filmu uvízne alespoň odlesk té každoroční oslavy darů pozdního léta: volnosti, poezie, družné pospolitosti, odvěké, prosté radosti z chůze.

Snad lze filmem, stejně jako poezií, nechat promluvit ptáky, lesy, hory, řeky,
snad lze jím pochválit Zemi!

Karel Čtveráček, květen 2020

Reference

„Film Pouť krkonošská na mě zapůsobil jako něžné pohlazení duše. Hluboký obdiv, pokoru a lásku k české krajině, kterou vložil do svých veršů náš velký romantický básník, dokázali tvůrci přenést i do svého filmu. Filmovými prostředky se jim podařilo zachytit zejména dimenzi věčnosti krajiny. I když její původní celistvost narušily dálnice a hyzdí ji obří stavby, pro vnímavé poutníky (a kameru) zůstává v určitém ohledu stejně nádherná a majestátní jako v předminulém století, kdy jí procházel Karel Hynek Mácha.

Že se film zrodil zrovna do doby koronakrize a izolace je na jedné straně smůla, ale na druhé straně to ještě zvyšuje aktuálnost jeho odkazu. Nabádá nás přesně k těm hodnotám a postojům, jaké dnešní situace vyžaduje: ke zpomalení, meditaci, splynutí s přírodou, vnímavosti, vděčnosti, obdivu a úctě ke krajině, ve které žijeme. Film mi svou atmosférou i poselstvím silně připomněl pozoruhodnou básnickou sbírku amerického zen-buddhisty a ekologa Garyho Snydera Hory a řeky bez konce, jakoby přenesenou do české krajiny.“

Denisa Štrbová, filmová publicistka

Události

Doprovodný program a termíny promítání můžete sledovat na facebookové stránce filmu.

Protagonisté

Jiří Zemánek

historik umění a kulturní aktivista

Jiří Zemánek

historik umění, kurátor, kulturní aktivista a publicista. Zajímají ho přesahy umění do oblasti ekologie, kosmologie a spirituality a formování nové ekologicky vnímavé kultury. Založil s přáteli občanský spolek Pilgrim – Potulná univerzita přírody a českou sekci Budapešťského klubu. Spolek Pilgrim se věnuje péči o bezbariérovou krajinu a otázce, jak reintegrovat lidskou kulturu zpátky do přírody. Je překladatelem a editorem textů z oblasti hlubinné ekologie, kosmologie a širokého spektra holistického myšlení (David Abram, Thomas Berry, Brian Swimme, Charles Eisenstein). Spolupracuje s časopisy Sedmá generace a Tvar.

Vladimír Drábek

znalec a sběratel Máchova díla​

Vladimír Drábek

znalec a sběratel Máchova díla. Účastník a organizátor máchovského putování z Prahy na Sněžku a putování po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta. Vzděláním matematik, angažoval se v průběhu let v několika kulturních institucích – mimo jiné byl členem Rady Národní knihovny a Rady Národního divadla a ředitelem orchestru Virtuosi di Praga. Byl prvním polistopadovým starostou Prahy 7, tehdy vymyslel a pokřtil Hobulet – časopis pro Holešovice, Bubeneč a Letnou. Je předsedou spolku Altán Art a manažerem Kulturně komunitního centra ART na Letné (výtvarná práce se seniory a lidmi se zdravotními znevýhodněními) a výtvarného Ateliéru radostné tvorby pro lidi s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním.

Blumfeld S. M.

undergroundový redaktor a vydavatel

Blumfeld S. M.

V osmdesátých letech působil jako redaktor undergroundového časopisu Vokno, vydavatel a redaktor samizdatových revue Sado-Maso a Opium pro lid. V téže době se věnoval i hudbě a natáčení 8mm filmů. V letech 1990–1995 působil jako šéfredaktor Vokna, později redaktor časopisů Živel, Raut, Mana. Je pravidelným přispěvatelem dalších časopisů (Prostor, Labyrint, Umělec ad.) a autorem řady překladů, esejů a povídek. Vydal dvě sbírky „literárních klipů“ Polykači ohně (Živel 1999) a Peep Show (Petrov 2001). Je také autorem či spoluautorem několika filmových scénářů (např. Tři sezóny v pekle, rež. T. Mašín, 2008). Dlouhodobě se zabývá ekofilosofií a projevy současné konzumní kultury.

Jaromír Typlt

básník, performer a teoretik umění

Jaromír Typlt

Český básník, performer, ale také teoretik umění zaměřený zvláště na art brut. Narodil se a dosud pravidelně pobývá v Nové Pace. Po studiích na pražské FF UK působil řadu let jako kurátor libereckých galerií, nyní se věnuje různým kulturním aktivitám v Praze. Jeho knihy velmi často stojí na rozmezí mezi poezií, prózou a esejem (Že ne zas až, Stisk). Přesahem do zvukové poezie je Škrábanice, volně improvizovaný koncertní útvar vznikající v souhře se skladatelem Michalem Ratajem. Řada Typltových textů se stala podkladem pro autorské knihy grafika Jana Měřičky. Je také autorem monografií malíře Zdeňka Koška a sochaře Ladislava Zívra.

Miloš Šejn

vizuální umělec a performer

Miloš Šejn

pracuje v oblastech vizuálního umění a performance. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Do mezinárodního kontextu bylo jeho dílo uvedeno řadou výstav či performancí, například na mezioborovém festivalu Milanopoesia v Milánském Spazio Ansaldo v roce 1991, na výstavě tělového umění L‘art au Corps v MAC muzeu Marseille v roce 1997 nebo v Palazzo Grassi v Benátkách roku 2013.

Text Jiřího Zemánka

Poutnická cesta Karla Hynka Máchy


Číst na webu spolku Pilgrim

Tvůrci

Karel Čtveráček

režie, kamera, střih

Karel Čtveráček

Absolvoval bakalářské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Katedru dokumentární tvorby FAMU. Působí jako režisér, kameraman a střihač; zabývá se přírodní fotografií.

Zájem o fotografickou tvorbu jej přivedl k práci na filmech s Bohdanem Holomíčkem a Josefem Koudelkou; natočil dokumentární film o záchraně unikátního fotografického archivu rodiny Seidelů v Českém Krumlově. Ve své současné tvorbě se věnuje hlubinně ekologickým tématům, zkoumá možnosti, jak prostřednictvím kultury a umění prohloubit naši vnímavost k přírodnímu světu.
Spolupracuje se sdružením Pilgrim – Potulná univerzita přírody, jehož cílem je pěstování celostních přístupů k osobnímu rozvoji, vztahu ke krajině i k vytváření nové, ekologicky a spirituálně vnímavější lidské kultury.

Výběr z filmografie:

Hledání ztraceného domova (2018) – 26 min.
Prales v Beskydách ve fotografiích prvního českého fotografa – ekologa Rudolfa Jandy

Vše kolem mne jako já žije, cítí (2017) – 26 min.
Šumavské dobrodružství Josefa Váchala

Taje Altaje (2015) – 53 min.
Čtyři lidé, jeden vozík, Transsibiřská magistrála a cesta Sibiří přes Altaj tam a zase zpět.

Včely letěly krásně (2009) – 70 min.
Příběh Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově.

Muž, který maloval moře (2005) – 29 min.
Filmová esej o stáří, snech a umírání inspirovaná životem a dílem insitního malíře Jindřicha Vika.

Paměť světla (2000) – 26 min.
Dokumentární portrét fotografa Bohdana Holomíčka.

Vladimír Chrastil

zvuk

Vladimír Chrastil

Dlouhodobě spolupracuje jako zvukař na filmech Miroslava Janka (Olga, Andrej Krob na tahu), Pavla Štingla (Odvaha, Eugéniové, Šil jsem u Kubiše), Břetislava Rychlíka (Co znamenalo vésti koně, Cirkus Havel, Zle matičko, zle, Schwarzenberci zde!, Kamenolom Boží – jeden rok v severních Čechách). Spolupracoval také na snímcích Duši neprodám Evy Tomanové nebo road movie Jaroslava Fuita Dvojka.

Ivan Acher

hudba

Ivan Acher

Stěžejní součástí jeho tvorby je hudba pro taneční a divadelní inscenace, ověnčené mnoha oceněními. Soupis realizací přesahuje 150 titulů u nás a v zahraničí. Je též autorem hudby k filmům Muž, který maloval moře, Včely letěly krásně, Cesta vzhůru nebo Zakázané uvolnění. Za hudbu k filmu Jana Hřebejka Odpad město smrt, vycházejícímu z inscenace Pražského komorního divadla, byl nominován na cenu České filmové kritiky a Českého lva.

Hana Jemelíková

dramaturgie

Hana Jemelíková​

Dlouholetá pedagožka na FAMU. V současné době je stále významnou dramaturgickou oporou režisérů Miroslava Janka (Občan Havel, Olga, Normální autistický film), Pavla Štingla (Eugéniové, Cesta k Cestě) i Karla Čtveráčka (Včely letěly krásně).

Jarmila Poláková

produkce

Jarmila Poláková

Jako producentka se podílela na vzniku řady filmů Pavla Kouteckého, včetně snímku Občan Havel (režie Pavel Koutecký, Miroslav Janek, 2008). Dokument byl nominován na cenu Prix ARTE a na cenu LUX Evropského parlamentu a získal Českého lva za nejlepší dokumentární film roku 2008. V poslední době byla producentkou filmů Setkání s Libuší (r. Táňa Marková, 2019), Pasažéři (r. Jana Boršková, 2018 – Cena studentské poroty MFDF Ji.hlava 2018), Olga (r. Miroslav Janek, 2014 – Český lev za nejlepší dokumentární film roku 2014). Byla též producentkou filmu Včely letěly krásně (r. Karel Čtveráček, 2009).

Galerie


„… zemi já s tebou v tobě na tobě žiji, já s tebou a v tobě cítím jako ty ve mně.“

Karel Hynek Mácha

Ke stažení


Press kit


Plakáty

producent


Film a sociologie

Koproducent


Česká televize

Film finančně podpořili


Státní fond kinematografie


Středočeský kraj


Královehradecký kraj
Liberecký kraj


Kontakty

Producent, distributor

Film & Sociologie, s.r.o.
Pod Zvonařkou 10,
CZ-120 00 Praha 2
e-mail: info@filmasociologie.cz
www.filmasociologie.cz

Jarmila Poláková: info@poutkrkonosska.cz


Facebook-f

Webdesign: Tomáš Gardelka

Scroll to Top